flower

Zien zen zijn

Word architect, ontwerper van je leven.

“Zien” Leer anders kijken naar jezelf en de wereld.
--> Ervaar bewustzijn en verwondering over alles wat verborgen leek

“Zen” Je leert belemmerende ideeën en emoties (h)erkennen, beleven en ontmijnen
--> Ervaar vertrouwen in je eigen oordeel en vind inwendige rust

“Zijn” Beleef vrede met jezelf zoals je bent en herontdek je mogelijkheden en talenten om welzijn voor jezelf en de mensen rondom jou te creëren

Elke les helpt je stappen te zetten om je leven te ontwerpen zoals jij het droomt.

Inschrijven

Neem contact met Ghislena: 015 20 98 64

Data nader te bepalen.

“Echte kennis, weten, wijsheid kan door methodes aangeleerd en bekeken worden als een vorm van verloskunde.

Wie bereid is te leren en kiest om gewoonten te herbekijken kan zichzelf van zijn belemmerende oordelen en vooroordelen bevrijden. Daardoor komen mensen tot zelfreflectie en inzichten.”

Filosoof Popper in “De open samenleving en haar vijanden”