flower

MNRI® (Masgutova Neuro-senso-motorische Reflex Integratie)

Wat is reflexintegratie?

Reflexen zijn een vaste, onbewuste snelle reactie van het lichaam. Deze reacties gebeuren via impulsen van het zenuwstelsel: zintuigcellen, sensorische zenuwen, motorische zenuwcellen, …

Reflexen hebben een aantal functies. Eén van de functies van spierreflexen is het handhaven van de lichaamshouding. Je lichaam bijvoorbeeld handhaaft met kleine spiercorrecties de lichaamshouding. Een staand lichaam zal constant naar voren, achteren of opzij hellen en zonder correcties uiteindelijk snel omvallen. Deze correctie van je houding gebeurt onbewust en automatisch.

Meestal loopt de ontwikkeling van de nodige bewegingsreflexen op een normale manier. Als baby leer je je hoofdje rechtop te houden, je leert kruipen, lopen, fietsen, enz… Loopt deze evolutie met vertraging of helemaal niet, dan spreken we over een verstoorde reflexintegratie of niet-geïntegreerde reflexen.

Elke fysieke beweging die een menselijk lichaam hoort te kunnen maar die je niet kan, duidt op een onderontwikkelde reflexintegratie. Kan je bijvoorbeeld helemaal niets met je linkerhand en wel alles met je rechterhand, dan is er een verstoorde reflexintegratie links.

Oorzaken van onvoldoende reflexintegratie

  • Epigenetisch = onvolkomen reflexontwikkelingen tijdens de foetale periode bijvoorbeeld door emotionele problemen bij de moeder of trauma/ongeval tijdens de zwangerschap.
  • Bij kinderen en volwassenen: door fysieke en emotionele trauma’s of een ongeval.

Hoe en waar manifesteert onvoldoende reflexintegratie zich?

  • in alle bewegingen van het lichaam: beperkingen van grove en fijne motoriek, verschillen tussen rechter- en linkerkant van het lichaam, tussen voor- en achterkant, tussen boven- en onderkant van het lichaam.
  • in verstoring van de zintuigen: zien (vb scheel zien/lui oog), horen, ruiken, voelen (tastzin), smaak.
  • in psychische en gedragsproblemen, ADHD, ASS, angsten met uitlopers naar slaapproblemen en allerlei verslavingen…

Hoe behandelen we onvoldoende reflexintegratie?

Met behandelingen en oefeningen wordt geprobeerd om de onderontwikkelde reflexen te integreren in je lichaam. Om zo je bewegingen, je houding, je stabiliteit en je psychisch welzijn te verbeteren. Om de reflexen actief te krijgen, moet de myeline rond de zenuwen aangemaakt of hersteld worden. Myeline rond de zenuwstrengen kan je vergelijken met de bescherming rond elektrische bedrading. Dit vereist regelmatig oefenen.

Ons brein is zo plastisch en ontvankelijk waardoor er geen limieten zijn aan de herstelmogelijkheden ervan. Maar het vraagt persoonlijke inzet en herhaling om nieuwe wegen in je hersenen te scheppen en je zenuwstelsel te boosten.

Bedenk dat onze gedachten onze sterkste begrenzers zijn. Je kan je gedachten echter ten allen tijde veranderen als je ervoor kiest.

Het resultaat van de behandeling is afhankelijk van:

  • de frequentie van de behandeling
  • het actief zelf doen van de oefeningen om de behandelingen te integreren
  • de ernst van de niet-geïntegreerde reflex
  • de duurtijd waarin de niet-geïntegreerde reflex aanwezig is
  • je leeftijd